Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου
Κατάθεση προσφορών μέχρι  5/11/2018
ΥΠ΄ΑΡ 37801/31-10-2018