ΠΡΟΣΚΛΗΣH 27η-2019 _17-12-2019_ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.




Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.