ΠΡΟΣΚΛΗΣH 30η-2019 28-12-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 9:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.