ΠΡΟΣΚΛΗΣH 32η-2019 29-12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.