Πρόσκληση 16.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
16η / 2021 τακτική συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-presence την Τρίτη  05.10.2021 με ώρα έναρξης 20:30 και ώρα λήξης 22:30