Πρόσκληση 20_29-12-2020_ Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ
Σας αποστέλλουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις της 20ης _29-12-2020_ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη.

Το 1ο θέμα θα συζητηθεί στην 59η /29-12-20 Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε.