Πρόσκληση 26η-2019 10-12-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.Κατεβάστε