ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ου 2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.