Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου
Η 5η Τακτική Συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 19/04/2022
στις 20:00 , ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ. Θα ενημερωθείτε για τη νέα ημερομηνία.

Η Πρόεδρος
ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
Τόκα Αλεξάνδρα