Πρόσκληση Δήλωσης Στοιχείων για την κατασκευή συνδέσεων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Κ. Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Αγίου Στεφάνου & Κρυονερίου
Επισυνάπτονται:

Α) Η Πρόσκληση Δήλωσης Στοιχείων για την κατασκευή συνδέσεων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Κ. Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Αγίου Στεφάνου & Κρυονερίου.
Β) η Υπεύθυνη Δήλωση Κατασκευής Εξωτερικής Διακλάδωσης Αποχέτευσης Ακαθάρτων μαζί με το Σκαρίφημα Θέσης Φρεατίου.