ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - "Συντήρηση καυστήρων 27 Σχολικών Μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, της Α Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
για συντήρηση καυστήρα και λέβητα των 27 Σχολικών Μονάδων του Δήμου Διονύσου.