Πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής 10-2020
Το 4ο θέμα αποσύρθηκε από την Η.Δ.