ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 5_2019
Πρόσκληση και εισηγήσεις της 5η/2019 συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. που θα γίνει την Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου