ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ
Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπείσα, λόγω πέρας ωραρίου, 4η/29-4-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχισθεί σήμερα Πέμπτη 30-4-2020 και ώρα 14:00.