Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής )
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για :

" Προμήθεια Εξοπλισμού ( Εργαλείων - Μηχανημάτων Κηπουρικής  "

Κατάθεση προσφορών μέχρι  18/10/2019

ΥΠ΄ΑΡ 37776/8-10-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς