Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  

" Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων "

Κατάθεση προσφορών μέχρι  21/10/2019

ΥΠ΄ΑΡ 37780/8-10-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς