Πρόσληψη ειδικού συμβούλου
Ο Δήμος Διονύσου, με δημόσια πρόσκληση,​ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να θέσουν υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης σ​υγχρηματοδοτούμενων 
έργων​, κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Η δημόσια πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον δια​δικτυακό τόπο του Δήμου και δημοσιεύτηκε σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νόμου Αττικής.
 
Στους υποψηφίους δόθηκε δεκαήμερη προθεσμία. Υπήρξαν,​ συνολικά,​ τέσσερις υποψηφιότητες. Μετά την εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων και των στοιχείων των φακέλων των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι κλήθηκαν σε συνέντευξη την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.
Μεταξύ των υποψηφίων προκρίθηκε η κ. Ευστρατίου Σοφία του Θεοδώρου διότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση και, ειδικότερα, σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων​ κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η κ. Ευστρατίου έχει εργαστεί στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Ζωγράφου,​ ως διαχειρίστρια προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Δήμο Ζωγράφου, ως Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. και στον Δήμο Κυθήρων επίσης ως Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.