Πρόσληψη Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους
Ανακοίνωση πρόσληψης Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους για τις ανάγκες των Παραρτημάτων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Διονύσου. 

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.