Πρόσληψης προσωπικού 9 ατόμων
Σας  γνωστοποιούμε  ότι η προθεσμία  που αφορά την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωση του ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ  για την Πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων,  ορίζεται  από  7/11/2015 έως  τις  16/11/2015 και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο γραφείο του ΝΠ επί της οδού Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος  τηλ. επικοινωνίας  210-8141700.

Η  Διευθύντρια

Μερόπη Πατούλια