Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου: Επισκευή - Στεγανοποίηση Στέγης Αίθουσας π.χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης
Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ π.χ.  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ»  προϋπολογισμού  Δαπάνης 28.430,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %)