Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου: Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 49.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %)