Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Διονύσου
Προς όλους τους πολίτες του Δήμου:

 

"Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Διονύσου"

Παρακαλούμε για τις απόψεις σας:

https://docs.google.com/forms/d/1uiZAAuFjlqvMXi6VIMR4Q4eh33xuZZZuSHEIEwMx_7E/edit