Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Διονύσου –Ιεράρχηση περιοχών χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΦΕΚ Β 4380/2020)
 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, ο Δήμος Διονύσου ζητά τη συνεργασία των πολιτών του δήμου.

Στη παρούσα φάση σας καλούμε να αξιολογήσετε και να επιλέξετε το σενάριο χωροθέτησης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εσείς προτιμάτε,

πάνω στο οποίο ο Δήμος Διονύσου θα βασιστεί στην εκπόνηση του προγράμματος τμηματικής υλοποίησης σε βάθος χρόνου τριών (3) ετών.

 

Παραθέτουμε το link, στο οποίο περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

https://docs.google.com/forms/d/1G7M4KpZQrZyVqn8ZuuXwmGqNa5ER_dmennEE9w9-vCw/edit