Σχετικά με την ημέρα πραγματοποίησης των Δημοτικών Συμβουλίων Διονύσου
Σε απάντηση αιτήματος των 3 παρατάξεων της μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου («Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες», «Εύπολις Συνεργασία Δημοτών», «Μαζί για τον Διόνυσο») με το οποίο ζητούν: αφενός, να συνεχίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα που είχε επιλεγεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, δηλαδή την Τρίτη, και αφετέρου, να αναβληθεί το προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 11/10 για την ερχόμενη Τρίτη 15/10, υπήρξε απάντηση από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφία Κατσίγιαννη.

Η κα Κατσίγιαννη αναφέρει ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να διατηρηθεί η δέσμευση για πραγματοποίηση των συνεδριάσεων τη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την Τρίτη, ωστόσο ζητάει την κατανόηση όλων των παρατάξεων σε τυχόν αναπροσαρμογή του προγράμματος όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Επισυνάπτεται η αίτηση των παρατάξεων της μειοψηφίας και η απάντηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.