Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α/βάθμιας  Σχολικής Επιτροπής , σήμερα Τετάρτη 19.02.2020 , στις 19.00, στο Γραφείο των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, Κανάρη 3, στην Άνοιξη.