Συνέχιση της 11ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας ενημερώνουμε ότι η 11η/7-6-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη, σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 13 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ. 134/27-6-2011),θα συνεχιστεί τη Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 16:30 με τη συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                              Ζώτου Βασιλική