Συνέχιση της 13ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας ενημερώνουμε ότι η συνέχιση της 13ης/2018 συνεδρίασης που διεκόπη χθες λόγω πέρας του ωραρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2-7 και ώρα 17:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.
 Κατεβάστε