Συνέχιση της 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας ενημερώνουμε ότι η 5η/20-3-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 17:30 με τη συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                Ζώτου Βασιλική