Συντήρηση - Αποκατάστασης βλαβών και προμήθειας Κλιματιστικών Μονάδων
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την   " Συντήρηση - Αποκατάστασης βλαβών και προμήθειας Κλιματιστικών Μονάδων ''

Κατάθεση προσφορών μέχρι  22/6/2020

ΥΠ΄ΑΡ 13361/12-6-2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς