Συντήρηση - Αποκατάστασης βλαβών και προμήθειας Κλιματιστικών Μονάδων
Συντήρηση - Αποκατάστασης βλαβών και προμήθειας Κλιματιστικών Μονάδων

Κατάθεση προσφορών μέχρι 22/6/2020

ΥΠ΄ΑΡ 13361/12-6-2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς