ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αναρτήθηκαν σήμερα, ημέρα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, οι τελικοί Πίνακες Βαθμολογίας & Κατάταξης, καθώς και οι τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριπτέων, για την πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικοτήτων καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών - Καλλιτεχνικών Σπουδών.

Οι συνημμένοι Πίνακες αναρτήθηκαν και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Διονύσου (ισόγειο, οδός Λίμνης Μαραθώνα 29 & Αθ. Διάκου 1 - Άγιος Στέφανος).

 

 

Συνημμένα:

1. Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας & Κατάταξης

2. Τελικός Πίνκας Επιτυχόντων

3. Τελικός Πίνακας Απορριπτέων