Τέλος με τα ψέματα της διοίκησης του σωματείου εργαζομένων ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ.
Αναφορικά με δελτίο Τύπου ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του σωματείου εργαζομένων ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ για την αναστολή των στάσεων εργασίας και τα αιτήματα των εργαζομένων, επισημαίνονται τα εξής: Ο Δήμος Διονύσου έμπρακτα έχει δείξει τη στήριξή του στους εργαζομένους του που αποτελούν και την κινητήριο δύναμή του και καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση και διευκόλυνση της εργασίας τους. Ουδέποτε ο Δήμαρχος κ. Δ. Ζαμάνης αρνήθηκε την επικοινωνία, τη συνομιλία και τον διάλογο όχι απλά με τη διοίκηση του σωματείου αλλά και με τον κάθε εργαζόμενο, όποτε του ζητήθηκε. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 3 μέρες πριν την έναρξη της κατάληψης και των στάσεων εργασίας ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τη διοίκηση του σωματείου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με υπαιτιότητα του προέδρου του σωματείου κ. Μ. Αφίφη, διότι όπως δήλωσε έπρεπε να φύγει παρά τις έντονες αντιρρήσεις των υπόλοιπων μελών του σωματείου κ.κ. Απ. Βλάχου και Β. Ζέκκιου, και έτσι δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα που είχαν θέσει με εξώδικο τους. Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος πήγε στο αμαξοστάσιο του Δήμου όπου πραγματοποιείτο η κατάληψη, συζήτησε με τους εργαζόμενους και τους πρότεινε να καταθέσουν το αίτημα τους για την αναστολή των ενδίκων μέσων και την καταβολή δώρου Χριστουγέννων δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας, ώστε να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Πρόταση που εισακούσθηκε και το έπραξαν την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα ο Δήμαρχος Διονύσου ζήτησε εκ νέου γνωμοδότηση από τον δικηγόρο του Δήμου για τον σκοπό αυτό. Όλα όσα λοιπόν ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του σωματείου είναι απολύτως ψευδή. Σχετικά με την απόφαση του Δήμου να προσφύγει στη δικαιοσύνη θα πρέπει η διοίκηση του σωματείου και οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία για μισθολογικές διεκδικήσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν καταργηθεί με νόμο για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Ευχής έργο θα ήταν να αποδοθούν οι συγκεκριμένες αποδοχές σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά τις έχουν ανάγκη, όμως αυτό δεν μπορεί να τίθεται εκβιαστικά και εις βάρος της ποιότητας ζωής των δημοτών. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Διονύσου είναι σταθερά στον πλευρό των εργαζομένων αλλά οφείλει πρώτιστα να προστατεύει τη δημόσια υγεία.