Την προκήρυξη 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς, ανακοίνωσε ο Ο.Α.Ε.Δ.
Από το Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκε η έναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου ενώ για περισσότερες πληροφορίες και την συμπλήρωση tvn αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) στην παρακάτω διεύθυνση: http:-www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el