Τι προσφέρουμε
Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο

 • Συμβουλευτική Ζευγαριών

 • Ομαδική Συμβουλευτική

 • Πρώτη εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς για εμπεριστατωμένη διάγνωση

 • Στήριξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

 • Διαχείριση κρίσεων στη τοπική κοινωνία ή στα σχολεία

 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

 • Ομιλίες σε σχολεία της περιοχής

 • Διοργάνωση ημερίδων πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας

 • Σχολές Γονέων

 • Διεξαγωγή ερευνών για ψυχοκοινωνικά θέματα που απασχολούν τον δήμο

 • Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας

 • Πρακτική άσκηση φοιτητών