Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα έως Πέμπτη από 08:00 έως 15:00.