Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (1 -6 Ιουλίου)
Από τα Δημοτικά Πολυϊατρεία ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών από την Δευτέρα 1 Ιουλίου, έως και το Σάββατο 6 Ιουλίου. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται παρακάτω.