Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (11-15 Νοεμβρίου)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου, ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών γιατρών το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: