Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (13-17 Ιανουαρίου 2014)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών από 13 έως 17 Ιανουαρίου, το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: