Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (16-20 Δεκεμβρίου)
Από το Δημοτικό πολυϊατρείο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών από την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: