Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (8 -13 Ιουλίου)
Από το Δημοτικό Πολυιατρείο του Δήμου Διονύσου, ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών γιατρών από την Δευτέρα 8 Ιουλίου έως και το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται ακολούθως: