Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου
Από τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο επισυνάπτουμε: