Το πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Ιατρών των Δημοτικών Πολυιατρείων από 29 έως 31 Ιουλίου. Τον Αύγουστο το Δημοτικό Πολυϊατρείο θα παραμείνει κλειστό.