Τροποποίηση της Τοπικής Γραμμής 2 Α (Άγιος Στέφανος-Σταμάτα)
Ανακοινώνεται ότι λόγω έργων στην οδό Κουτσουμπρή, στη Δ.Κ. Σταμάτας, τροποποιείται το δρομολόγιο της τοπικής συγκοινωνίας προς Σταμάτα ως εξής:

Από Πιπεροπούλου θα κατευθύνεται το λεωφορείο αριστερά προς την οδό Ειρήνης, στη συνέχεια δεξιά προς πλατεία Σταμάτας και ακολούθως όπως ισχύει.

Η τροποποίηση του δρομολογίου θα διαρκέσει έως τη λήξη των έργων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.