Υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό Canon




Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τις:

”Υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας CANON για τρία έτη“