Δημοτικό Συμβούλιο

ΨΞ0ΛΩ93-Ν0Υ

Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου για 2 έτη»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω2ΖΩΩ93-ΜΔΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ :4900107267 MAGIRUS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΓΟ4Ω93-ΖΗΠ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΗ6168

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Β3ΓΩ93-011

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΙ3034

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΖΜΧΩ93-Υ7Κ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΗ2253

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΚ66Ω93-Θ4Ψ

Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης Α' Εξάμηνο 2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Ι76Ω93-6ΩΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΟ6056

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ0ΨΜΩ93-63Δ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΗ6440

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΧΠΘΩ93-67Ο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΙ6566

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΕΦ1Ω93-Γ56

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΗ2219

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ