Οικονομική Επιτροπή

6ΤΑΔΩ93-6ΞΝ

Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, Δασικών Περιοχών και Οικοπέδων για Πυροπροστασία Ετών 2020 -2021»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΧΙΧΩ93-ΣΘ2

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Ουρανίας στην ΔΕ Διονύσου και οικονομική συμμετοχή για νέες παροχές

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΘΝ8Ω93-ΕΓ1

Εξειδίκευση Δαπάνης για την Υπηρεσία Φύλαξης Γεννήτριας, λόγω κλοπής του υποσταθμού στο Αντλιοστάσιο Κρυονερίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

69Υ8Ω93-ΦΩ3

Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παράταση σύμβασης για την ‘’Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΓΤΟΩ93-ΕΥ4

Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Χρωμάτων»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΛΕΣΩ93-Τ9Μ

Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσίας Κλαδέματος και Κοπής Υψηλών- Επικινδύνων Δέντρων»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΨ3ΑΩ93-Η00

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΚΑΙ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΣΤΔΩ93-ΜΚΛ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΞ0ΛΩ93-Ν0Υ

Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου για 2 έτη»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

63ΥΤΩ93-ΩΙ8

Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 34858/13.09.2019 με ΑΔΑΜ 19SYMV005582327 2019-09-19 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Διονύσου ,ομάδα A3 (Πλαίσια φορτηγών – μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες οχημάτων NISSAN, VOLVO, MAN-DAF, ISUZU, BREMACH, FUMO CAR), ομάδα Γ1 (Επιβατικά ), ομάδα Γ2 (Ημιφορτηγά), ομάδα Δ (Λεωφορεία),ομάδα Η (Μικροαναλώσιμα ανταλλακτικά) και ομάδα Ι (Ταχογράφοι )», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ