Δήμος

Αντιδήμαρχοι
Με απόφαση του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, ορίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου οι 6 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία που θα έχει τουλάχιστον ετήσια διάρκεια.

Ακολουθούν οι νέες αντιδημαρχίες και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους οποίους ανατέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες:

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων (Στέφανος Κριεμάδης)

Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών (Γιάννης Φωτάκης)

Πολεοδομίας & Τοπικών Παρεμβάσεων (Χρήστος Παπαβασιλείου)

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Παναγιώτα Λακαφώση)

Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (Νίκος Καρυστινός)

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (Γιάννης Τσουδερός)

Καθημερινότητας (Χρήστος Τσεβάς)

Πατήστε πάνω στις σχετικές αποφάσεις για να δείτε τις αρμοδιότητες αναλυτικά.