Δήμος

Αντιδήμαρχοι
Με απόφαση του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, ορίστηκαν την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 οι 8 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Διονύσου, οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω.

Επίσης, επισυνάπτεται στο τέλος ολόκληρη η απόφαση με τις αναλυτικές αρμοδιότητες.

- Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Αρνής Σπύρος. 

- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.  

- Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Κριεμάδης Στέφανος. 

- Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ κ. Λουκάτος Παναγής. 

- Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράικος Δημήτριος. 

- Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ. 

- Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Φωτάκης Ιωάννης. 

- Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Πρασίνου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Χιώτης Δημήτριος.