Δήμος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Φωτάκης.

Εκλέγονται  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 1/9/2019 έως 6/11/2021 οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: