Δήμος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί από το Δήμαρχο Διονύσου ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωτάκης και μέλη οι Αντιδήμαρχοι Στέφανος Κριεμάδης και Δημήτρης Ράικος.

Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις της εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων - Μελών της Επιτροπής Ζωής για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2023: