Δήμος

Μέλη Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας
Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”.