Δήμος

Οικονομική Επιτροπή
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την περίοδο 1/9/2019 έως  6/11/2021 ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: